ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Προϊστάμενος Τμήματος: Ιωάννης Ιωαννίδης
Τηλέφωνα Γραμματείας: 2410-791512
Δικτυακός Τόπος: Ιατρικών Εργαστηρίων
E-mail:

Μηχανογραφικό
Πεδίο:
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας
Α/Α:
299
Κ.Α. Σχολής:
623

Γενικά

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των ιατρικών εργαστηριακών δοκιμασιών στους ιστούς, στα υγρά και στις εκκρίσεις του ανθρώπινου σώματος, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.