Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Πρύτανης: Πατρασκίδης Τριαντάφυλλος
Περιοχή: Κέντρο Αθήνας
Διεύθυνση: Πατησίων 42
Τηλέφωνα Γραμματείας: 210-3816930

Αστική Συγκοινωνία: Λεωφορεία 608, 046, 022, 224, 060, 622, 054, 605, Α8, Α12, Β8, Β12, Γ8, Γ12, Ε6, Ε12 – Τρόλεϊ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,14
Τιμή Εισιτηρίου: Μειωμένο 0,50€ - Κανονικό 1€

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: 1400
Στέγαση: Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

Δικτυακός τόπος: www.asfa.gr

Γενικά

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε το Γενάρη του 1837. Από το 1930 είναι αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα ισότιμο προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών αποτελείται από δύο (2) τμήματα στα οποία φοιτούν περίπου 1400 σπουδαστές. Τα Διοικητικά κτήρια της σχολής βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας (Πατησίων 42) ενώ τα τμήματα στεγάζονται στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Πειραιώς 256).

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023