Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

 
Πρύτανης:  Περικλής Α. Μήτκας
Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: 74.000
Στέγαση: Εστία

Δικτυακός τόπος: www.auth.gr

Γενικά

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε στις 5 Ιουνίου του 1925 και σήμερα είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποτελείται από έντεκα (11) σχολές, σαράντα τρια (43) τμήματα στα οποία φοιτούν περίπου 74.000 σπουδαστές. Το πανεπιστήμιο στεγάζεται στην πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης εκτός από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες).

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023