Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

  Πρύτανης: Αλέξανδρος Πολυχρονίδης
Περιοχή: Κομοτηνή
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: 29.000
Στέγαση: Εστία

Δικτυακός τόπος: www.duth.gr

Γενικά

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε στις Ιουλίου του 1973 και ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελείται από οκτώ (8) σχολές, δέκα οκτώ (18) τμήματα στα οποία φοιτούν περίπου 29.000 σπουδαστές. Η διοίκηση του πανεπιστημίου βρίσκεται στην Κομοτηνή ενώ τμήματα στεγάζονται στην Ξάνθη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα.

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023