Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πρόεδρος: Σιαφαρίκας Παναγιώτης
Περaοχή: Πάτρα
Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18
Τηλέφωνα Γραμματείας: 2610 367300

Αστική Συγκοινωνία: -
Τιμή Εισιτηρίου:-

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: 16.000
Στέγαση:-

Δικτυακός τόπος: www.eap.gr

Γενικά

To Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1992 και τα πρώτα τα προγράμματα ξεκίνησαν το 1998. To Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελείται από τρεις (3) σχολές, έξι (6) προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στα οποία φοιτούν περίπου 16.000 σπουδαστές. Τα διοικητικά κτήρια του πανεπιστημίου βρίσκονται στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18).

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023