Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 
Πρύτανης:  Σπυρίδων Κίντζιος
Περιοχή: Βοτανικός
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75

Αστική Συγκοινωνία: Λεωφορεία Α17, Α18, Α15, Β15,812, 820, 836, 851, Α16, Γ16, 839, 813, 856
Τιμή Εισιτηρίου: Μειωμένο 0,60€ - Κανονικό 1,40€

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: 2000
Στέγαση: Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

Δικτυακός τόπος: www.aua.gr

Γενικά

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1884 ως Ανώτατη Γεωπονική Σχολή. Το 1920 μετονομάζεται σε Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή από όπου και αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία του. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από δύο (2) σχολές & έξι (6) τμήματα στα οποία φοιτούν περίπου 2000. Τα τμήματα του πανεπιστημίου στεγάζονται στην περιοχή του Βοτανικού (Ιερά Οδός 75).

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023