Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 
Πρύτανης: 
Περιοχή: Αιγάλεω
Διεύθυνση: 
Τηλέφωνα Γραμματείας: 

Αστική Συγκοινωνία: Λεωφορεία -
Τιμή Εισιτηρίου: Μειωμένο: 0,60€
Κανονικό: 1,40€

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: 
Στέγαση: Εστία

Δικτυακός τόπος: www.uniwa.gruniwa.gr

Γενικά

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ξεκίνησε τη λειτουργεία του κατόπιν συγχωνεύσεως και αναβάθμισης των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτελείται από πέντε (5) σχολές, είκοσι έξι (26) τμήματα στα οποία φοιτούν περίπου 30.000 σπουδαστές. 

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023