Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόεδρος:Μασσαλάς Χρήστος
Περιοχή: Κοζάνη
Διεύθυνση:Πάρκο Αγίου Δημητρίου
Τηλέφωνα Γραμματείας: 24610 56200

Αστική Συγκοινωνία: -
Τιμή Εισιτηρίου: -

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: -
Στέγαση: Επίδομα ενοικίου

Δικτυακός τόπος: www.uowm.gr

Γενικά

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2002 και από το 2003 έχει συσταθεί διοικούσα επιτροπή της οποίας ο πρόεδρος ασκεί καθήκοντα Πρύτανη. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από δύο (2) σχολές, έξι (6) τμήματα. Η Διοίκηση και η Πολυτεχνική σχολή στεγάζονται στην Κοζάνη (Πάρκο Αγίου Δημητρίου), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα βρίσκονται στην πόλη της Φλώρινας (3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης).

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023