Πανεπιστήμιο Πατρών

  Πρύτανης: Κυριαζόπουλος Β.
Περιοχή: Ρίο & Αγρίνιο
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη
Τηλέφωνα Γραμματείας: 2610- 997120, 997100

Αστική Συγκοινωνία: Λεωφορείο: 6 ανά 10-15 λεπτά
Τιμή Εισιτηρίου: Μειωμένο 0,60€ - Κανονικό 1.40€

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: 32.000
Στέγαση: Εστία, επίδομα ενοικίου

Δικτυακός τόπος: www.upatras.gr

Γενικά

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το 1964 και η δημιουργία του συνετέλεσε στην αποκέντρωση της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελείται από πέντε (5) σχολές, είκοσι τέσσερα (24) τμήματα στα οποία φοιτούν περίπου 32.000 σπουδαστές. Οι σχολές και τα τμήματα του πανεπιστημίου στεγάζονται στην περιοχή Ρίο της Πάτρας και στο Αγρίνιο

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023