Πολυτεχνείο Κρήτης

 
Πρύτανης: Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Περιοχή: Χανιά
Διεύθυνση: Πολυτεχνειούπολη
Τηλέφωνα Γραμματείας: 28210-41924

Αστική Συγκοινωνία: Λεωφορεία 23, 18 ανά 30 με 60 λεπτά
Τιμή Εισιτηρίου: Μειωμένο 0,60€ 

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: 2.800
Στέγαση: Εστία

Δικτυακός τόπος: www.tuc.gr

Γενικά


Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε στις 17 Ιουλίου του 1977 και αποτελείται από πέντε (5) τμήματα στα οποία φοιτούν περίπου 2.800 σπουδαστές. Τα τμήματα του πολυτεχνείου στεγάζονται στα Χανιά (Πολυτεχνειούπολη).

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023