ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

 

Πρόεδρος: Βαγγέλης Πολίτης - Στεργίου
Περιοχή: Μεσολόγγι
Διεύθυνση:
Τηλέφωνα Γραμματείας: 26310-58200

Αστική Συγκοινωνία: ΚΤΕΛ ανά 10 λεπτά
Τιμή Εισιτηρίου: Μειωμένο € - Κανονικό €

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: 6.000
Στέγαση: Εστία, Επιδότηση ενοικίου, Ξενοδοχείο

Δικτυακός τόπος: www.teimes.gr

Γενικά

Τo Τεχνoλoγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσoλoγγίoυ ιδρύθηκε τo 1981. Αποτελείται από δύο (2) σχολές και εφτά (7) τμήματα. στα οποία φοιτούν περίπου 6.000 σπουδαστές. Τo Τ.Ε.Ι. στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια εντός αγρoκτήματoς συνoλικής έκτασης oκτακoσίων (800) στρεμμάτων που βρίσκεται σε απόσταση περίπoυ 4 χιλιoμέτρων από τo κέντρo της πόλης και έχει επίσης ένα τμήμα (Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων) στην Ναύπακτο.

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023