ΤΕΙ Κρήτης

Πρύτανης: Καπετανάκης Ευάγγελος
Περιοχή: Ηράκλειο
Διεύθυνση: -
Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310-791111

Αστική Συγκοινωνία: -
Τιμή Εισιτηρίου:-

Αριθμός Εγγεγραμμένων Σπουδαστών: 10.000
Στέγαση: Εστία

Δικτυακός τόπος: www.teicrete.gr

Γενικά

Το T.E.I Κρήτης ιδρύθηκε το 1983. Αποτελείται από τέσσερις (4) Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα (18) στα οποία φοιτούν περίπου 10.000 σπουδαστές. Το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται στην περιοχή Ηρακλείου ενώ έχει και δύο τμήματα τα οποία είναι ένα στα Χανιά (Τμήμα Ηλεκτρονικής) και ένα στο Ρέθυμνο (Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής).

All rights reserved foititoupolis.gr | 2023